CAMERA 360 CHO Ô TÔ

Giá: vui lòng gọi

Chi tiết sản phẩm:

Bộ camera 360 cho xe ô tô ,là thiết bị camera quan sat toàn bộ thân xe , giúp lái xe ,có thể bao quát các gọc sung quanh xe ,để đảm bảo an toàn tối đa khi lái xe,

camera-360-cho-o-to (2)

biểu diễn hình khi bật xi nhan trái, nửa màn hình ưu tiên bên trái, giúp lái xe nhìn góc chết

camera-360-cho-o-to (3)

khi cài số lùi nửa màn hình ưu tiên cam lùi

camera-360-cho-o-to (4)

khi cài số tiến ưu tiên cam trước

camera-360-cho-o-to (5)

khi cài số P

camera-360-cho-o-to (6)

điểm lắp đặt cam bên phải trên gương

camera-360-cho-o-to (7)

điểm lắp đặt cam bên trái trên gương

camera-360-cho-o-to (8)

cam trước

camera-360-cho-o-to (9)

cam sau

camera-360-cho-o-to